09 november 2017

Terugblik Algemene Beschouwingen Begroting 2018

Een baan, een passende woning, een fijne leefomgeving, genieten van sport en cultuur en je veilig voelen in je eigen woon- en werkomgeving; factoren die voor veel mensen van belang zijn om zich gelukkig te voelen. Voor het CDA dan ook dé onderwerpen die we hebben aangesneden tijdens de Algemene Beschouwingen begin november.

We hebben lang moeten wachten op het ‘Aanvalsplan Arbeidsmarkt’ en op hoofdlijnen kunnen we de acties die moeten volgen onderschrijven. Onze fractie vroeg in het bijzonder aandacht voor en ondersteuning van het MKB die vaak weinig tijd en ruimte hebben om mensen te begeleiden of intern te scholen.

Ook de woningmarkt staat onder druk en herijking van gemaakt afspraken zijn nodig om beweging op gang te krijgen. Hiertoe hebben wij gedeputeerde Prevoo middels een motie opgeroepen. Uiterlijk 1 februari a.s. moet hij de huidige knelpunten in kaart hebben gebracht en mogelijke oplossing aan PS voorleggen.

Fysiek en psychisch welzijn door sport, cultuur en (stads-)natuur zijn de revue gepasseerd.

De overige twee moties die door onze fractie zijn ingediend hebben beiden te maken met veiligheid; handhaving in het buitengebied op het gebied van stroperij ed. effectiever te maken en een motie om een lobby bij het Rijk te starten teneinde de herverdeling van de politiecapaciteit en -middelen een hoogste prioriteit te maken.

Mariska Werrij-Wetzels
Voorzitter CDA Statenfractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.