02 oktober 2017

Uitbreiding Financiering MKB

In 2014 is in Provinciale Staten het Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) ’Financiering (innovatieve) MKB in Limburg’ aangenomen. In deze initiatiefverordening zijn financieringsinstrumenten vastgesteld voor het ondersteunen van investeringen door het bedrijfsleven in Limburg. Enerzijds betreft het het MKB Leningenfonds (MKBL) en anderzijds het Limburgs Business and Development Fund (LBDF). Het MKBL verstrekt leningen voor (bestaande) bedrijven die uit willen breiden of anderszins investeringen willen doen. Het LBDF is een verfijnd financieringsinstrument om innovaties te kunnen financieren van idee tot marktimplementatie. Beide instrumenten helpen bedrijven vooruit in tijden waar in het verschraalde bankenlandschap ondernemers soms nog maar moeilijk gehoor vinden bij banken.

De fondsen zijn nu circa anderhalf jaar effectief en het initiatief blijkt in een belangrijke behoefte te voorzien. De verstrekkingen lopen harder dan voorzien en dat is goed voor economie en werkgelegenheid. Omdat wegens het succes het MKBL al dreigt leeg te raken, is aan de Staten verzocht om het fonds uit te breiden. In de PS vergadering van 29 september 2017 is besloten tot een uitbreiding van het MKBL met € 10 mio. Ook zijn er 2 nieuwe financieringsfondsen geaccordeerd voor innovatie en financiering in de Agrofoodsector en in de spin-off van de Maastricht Health Campus. 

Het mag voor zich spreken dat het CDA in PS met genoegen heeft ingestemd in deze uitbreiding van de financieringsfondsen voor het Limburgse bedrijfsleven die door ons eigen initiatief tot stand zijn gekomen!

Jeu Titulaer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.