16 januari 2018

CDA Connect op 27 januari in het teken van Positieve Gezondheid

Zaterdagochtend 27 januari kwamen vele CDA bestuurders en andere geïnteresseerden bij elkaar bij Citaverde te Hegelsom om deel te nemen aan de 1e inspiratiebijeenkomst van CDA Connect.

CDA Connect heeft als doel om verbindingen te leggen tussen de afdelingen van CDA Limburg. Op basis van een actueel en aansprekend onderwerp gaan we met elkaar in gesprek.

Het gekozen onderwerp van zaterdag 27 januari jl. was Positieve Gezondheid. 2 Sprekers gingen ons voor met een goede inleiding over dit onderwerp. Marianne Smitsmans, wethouder namens Groen Links in het college van B en W van Roermond en verantwoordelijk voor het sociaal domein nam ons mee op haar reis naar inbedding van Positieve Gezondheid en de daaraan gelieerde 6 dimensie-model in het beleid en uitvoering van de gemeente Roermond. Grondlegger van dit model is Machteld Huber en staat in het teken van wat mensen WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen en daarbij zoveel mogelijk de eigen regie moeten kunnen blijven voeren.

Zie ook www.limburgpositiefgezond.nl

Ook de bijdrage van Jan Jenneskens, gezondheidsmaker bij De Gezondste Regio 2025 was inspirerend. En ook dit is een reis. Een reis die je kunt duiden als het bieden van een kapstok waaraan diverse initiatieven opgehangen kunnen worden. Er werden diverse voobeelden gegeven van deze initiatieven, waarvan een aantal een financiële bijdrage hebben ontvangen van De Gezondste Regio 2025 als zgn. gezondheidsprikkel. De Gezondste Regio is in het leven geroepen om een beweging in gang te zetten.

De deelnemers aan de inspiratiesessie van CDA Limburg Connect hebben vervolgens, samen met de sprekers, gesproken over dit thema, waarbij de insteek was om deze beweging verder te brengen. Positieve Gezondheid kan integraal in beleid en uitvoering over alle beleidsvelden worden meegenomen. Het reikt verder dan het sociaal domein. Als een mens zich prettig voelt in zijn woon-, werk-, en leefomgeving, zal dit het algemene welbevinden ten goede komen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dat is de basis. 

En het mooie van deze goed geslaagde ochtend was dat bestuurders met elkaar in gesprek gingen over dit thema. Kortom: het was een waardevolle ochtend.

CDA Connect wordt door CDA Limburg georganiseerd. 3 x per jaar zal er een inspiratiesessie met een aansprekend thema worden georganiseerd. Dit was de 1e. De volgende 2 zullen respectievelijk in Midden-Limburg en Zuid-Limburg worden georganiseerd.

Een uitnodiging hiervoor volgt t.z.t.

Ï

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.