07 april 2023

update formatieproces Provinciale Staten

De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart liggen inmiddels alweer enkele weken achter ons. De nieuwe Statenfractie is op 29 maart geïnstalleerd en ook het proces van de formatie is gestart. In dat kader presenteerde onafhankelijk verkenner Jan Schrijen vandaag zijn verslag en advies aan Provinciale Staten over de verkenning die hij de afgelopen weken heeft gedaan. In dit bericht praten wij jullie graag bij.

In totaal heeft een delegatie van onze fractie de afgelopen weken drie gesprekken met de verkenner gevoerd. Gezien de verkiezingsuitslag hebben wij als CDA-fractie daarbij vanaf het begin aangegeven dat ons bescheidenheid past. De verkiezingsuitslag heeft met de BoerBurgerBeweging een overduidelijke winnaar laten zien en daar ligt wat ons betreft dan ook het initiatief voor het vormen van een nieuw bestuur. Als CDA-fractie hebben we daarbij gepleit voor een stabiele coalitie met breed draagvlak in zowel Provinciale Staten als in de samenleving. Bestaanszekerheid is daarbij voor ons het centrale, overkoepelende thema.

Naar aanleiding van de diverse gesprekken is ons gebleken dat de BoerBurgerBeweging graag een coalitie wil vormen met onze partij. Ook de verkenner heeft geadviseerd om het ‘hart’ van een nieuwe coalitie te laten bestaan uit de partijen BoerBurgerBeweging, VVD en CDA (samen 20 zetels). Daarbij adviseert de verkenner vandaag de variant BBB-VVD-CDA-PvdA-SP als meest kansrijk. Ten aanzien van al deze partijen hebben wij aangegeven geen punten te zien die op voorhand onoverbrugbaar zijn.

Het advies van de verkenner hebben wij vandaag dan ook positief ontvangen. Dat betekent dat wij vanaf vandaag weer een nieuwe fase van dit formatieproces ingaan. De fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten hebben vanochtend besloten dat een openbaar debat zal plaatsvinden, maar pas in een latere fase van het formatieproces. De vijf door de verkenner geadviseerde partijen, met BBB voorop, zijn nu eerst in de lead om één of meerdere informateurs te benoemen en het vervolgproces uit te zetten. Daarover zal op korte termijn duidelijkheid komen.

Als Statenfractie zullen wij jullie als leden uiteraard op de hoogte blijven houden van recente ontwikkelingen. Ook doen wij nadrukkelijk de uitnodiging aan jullie om contact met ons op te nemen indien jullie ons zaken mee willen geven over de formatie. Dat mag per mail ([email protected]) of per telefoon (06-21154009) aan mij als fractievoorzitter. Alvast hartelijk dank voor jullie betrokkenheid.

 

Met hartelijke groet,

namens de gehele Statenfractie CDA Limburg,

 

Michael Theuns

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.