18 juni 2022

Vacature - lid Dagelijks Bestuur / Secretaris

Het Dagelijks Bestuur van het CDA Limburg is op zoek naar nieuwe collega’s in haar bestuur!

Lid Dagelijks Bestuur / secretaris

 
 

Lid Dagelijks Bestuur:
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het CDA Limburg is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het CDA Limburg en is daartoe door het Algemeen Bestuur (AB) gemandateerd. Het DB vertegenwoordigt het CDA Limburg niet alleen binnen de provincie, bijvoorbeeld in relatie tot de CDA Statenfractie, maar ook op nationaal niveau. Het DB zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten van het AB en de Algemene Ledenvergadering (ALV). In spoedeisende gevallen neemt het DB beslissingen, die achteraf aan AB resp. ALV worden verantwoord.
 
Secretaris:
Verantwoordelijkheden
De secretaris van het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het DB. De secretaris is specifiek belast met een tweetal portefeuilles te weten de portefeuille Integriteit en de portefeuille buitenlandse betrekkingen.   
De secretaris onderschrijft het CDA gedachtegoed en is lid van het CDA dan wel bereid lid te worden.
 
Procedure:
Geïnteresseerden voor de functie van lid Dagelijks Bestuur/Secretaris kunnen dit kenbaar maken door een motivatiebrief inclusief CV per e-mail toe te sturen naar het DB-lid HRM: [email protected].
 
Reageren is mogelijk tot en met 10 juli 2022.
 
Op basis van de reacties worden kandidaten geselecteerd voor een gesprek. Het is de bedoeling dat de selectiecommissie een voordracht doet aan de ALV.
De selectiecommissie wordt gevormd door de voorzitter van het DB en 2 andere DB leden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.