26 maart 2021

verklaring Bestuur CDA Limburg

Vandaag hebben onze gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus per direct hun aftreden in Provinciale Staten bekend gemaakt. Een moeilijke maar moedige beslissing, die ons als CDA Limburg verdriet doet. Ze nemen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dat wat ze niet hebben overzien en wat onder hun bestuur heeft plaatsgevonden. Het is staatsrechtelijk zuiver. De kracht van hun beslissing wordt gesterkt doordat ze zich beide expliciet beschikbaar houden voor (lopende) onderzoeken. Wij willen beide bestuurders bedanken voor wat ze voor de provincie Limburg en het CDA met al ambitie en overtuiging hebben gedaan.

Het CDA is altijd een partij van idealen, waarden en normen geweest. We verwachten van onze mensen dat ze midden in de maatschappij staan en bijdragen aan goed, krachtig en integer bestuur. Daar hoort iets bij. Binnen onze partij is vanuit onze principes geen ruimte voor eigenbelang en zelfverrijking. We kunnen dat niet krachtig genoeg benadrukken. Het bestuur van het CDA Limburg heeft afgelopen dinsdag besluiten genomen die daaraan bijdragen. Onze Limburgse leden zijn daarover geïnformeerd in een ledenbrief. Met de lokale afdelingen maken we daar werk van. Vanuit de rotsvaste overtuiging dat onze uitgangspunten blijven raken aan de kern van waar Limburg voor staat: verbondenheid, traditie en rechtvaardigheid.

Natuurlijk zal het aftreden gevolgen hebben voor de provinciale politiek. Graag verwijzen we daarvoor naar onze fractievoorzitter Mariska Werrij-Wetzels. We wensen haar en haar team veel wijsheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur CDA Limburg,

 

Harold Schroeder

Voorzitter CDA Limburg.

[email protected]

+31 6 29573502

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.