11 juni 2018

Verlenging kandidaatstellingstermijn Provinciale Statenverkiezingen 2019

Beste CDA’ers,

Vandaag is de uiterste datum waarop kandidaatstellingen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 bij het CDA Limburg kunnen worden aangeleverd. Met vreugde kan ik melden dat zich reeds méér mensen kandidaat hebben gesteld dan vier jaar geleden!

Eerdere berichtgeving over de kandidaatstelling heeft echter - zo blijkt uit een aantal vragen die wij vanuit lokale afdelingen hebben binnengekregen - tot enige verwarring geleid. Om deze reden is besloten de kandidaatstellingstermijn met één week te verlengen. Zo weet ik zeker dat iedereen een eerlijke kans heeft gehad zich kandidaat te stellen, zonder dat eventuele onduidelijkheid over de procedure hierbij een rol heeft gespeeld.

De nieuwe deadline voor de kandidaatstelling is maandag 18 juni 2018. Dit is dus de uiterste datum waarop cv’s en motivatiebrieven, evenals voordrachten door lokale afdelingen, kunnen worden aangeleverd.

Voor de helderheid nog een keer de procedure: iedereen (!) die zich kandidaat wil stellen dient persoonlijk een curriculum vitae en motivatiebrief aan te reiken. Op de website van het CDA Limburg is via de kop Verkiezingen 2019 een standaardformulier voor het cv te vinden. Dit standaardformulier kan vrijblijvend worden gebruikt. Het cv en de motivatiebrief betreffende de kandidaatstelling kunnen naar het e-mailadres info@cdalimburg.nl worden gestuurd. 

Lokale afdelingen kunnen daarnaast maximaal vijf kandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht geldt als een belangrijke steunbetuiging. Echter, een voordracht alléén is niet genoeg. Zoals hierboven beschreven is er altijd een persoonlijk cv plus een persoonlijke motivatiebrief nodig. Afdelingen dienen voordrachten overigens zélf bij het CDA Limburg kenbaar te maken. De voordrachten kunnen, net als de persoonlijke cv’s en motivatiebrieven, worden gericht aan het e-mailadres info@cdalimburg.nl.

Ik hoop middels dit bericht eventueel eerder ontstane verwarring en/of onduidelijkheid weggenomen te hebben.

Met vriendelijke groet,

Harold Schroeder
Voorzitter CDA Limburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.