25 oktober 2019

Vragen van CDA en VVD over financiële wantoestand Topsport Limburg

Fractievoorzitter van het CDA Mariska Werrij-Wetzels heeft afgelopen week, samen met VVD-Statenlid Teun Heldens, schriftelijke vragen over de financiële wantoestand bij Topsport Limburg gesteld. De fracties van het CDA en de VVD stellen bij monde van de twee indieners geschokt te zijn door het financiële tekort dat aan het daglicht gekomen is.

De indieners vragen het College onder andere naar de totale hoogte van de subsidies die door de Provincie aan Topsport Limburg zijn verstrekt en of deze daadwerkelijk besteed zijn aan de projecten waar ze voor bedoeld waren. Ook vragen zij of de conclusies uit het zogenaamde due diligence-onderzoek na afronding tot een zelfde of veranderde visie hebben geleid ten aanzien van het al dan niet sprake zijn van ‘zakkenvullen’.

Niet op de laatste plaats vragen Statenleden Werrij-Wetzels en Heldens of topsporters en partners van Topsport Limburg in de afgelopen jaren door de financiële wanorde op enigerlei wijze tekort zijn gedaan in de afspraken die met hen zijn gemaakt, en of topsporters door een (mogelijk) faillissement van Topsport Limburg faciliteiten mislopen die voor hen van essentieel belang zijn, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Olympische Spelen in 2020. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.