17 oktober 2019

Wouter IJpelaar stelt schriftelijke vragen over nachtvervoer Arriva

Statenlid Wouter IJpelaar heeft afgelopen vrijdag schriftelijke vragen over het nachtvervoer van Arriva ingediend. Dit naar aanleiding van de berichtgeving van de vervoerder dat zij geen toekomst ziet in nachtvervoer in onze provincie en dat zij zich genoodzaakt ziet om het nachtvervoer te stoppen. Het CDA betreurt het beĆ«indigen van de gehouden proef omtrent Limburgs nachtvervoer, omdat het in de nacht gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kan bijdragen aan de leefbaarheid voor jongeren in onze provincie. 

IJpelaar vraagt het college van Gedeputeerde Staten onder andere welke inspanningen Arriva heeft verricht om het openbaar vervoer in de nacht te promoten in de regio, met name onder jongeren en studenten. Ook vraagt hij of het College bereid is om het gesprek aan te gaan met Arriva, studentenverenigingen en andere belanghebbenden om te bekijken of, en zo ja, aan welke vorm van nachtvervoer, er behoefte is en hoe hieraan mogelijk alsnog vorm kan worden gegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.