'Veur Baek'Verkiezingsprogramma 2018-2022

In ons verkiezingsprogramma 'Veur Baek' presenteren wij onze plannen voor de komende jaren. Die plannen hebben wij niet alleen bedacht, maar met hulp van vele Baekenaren die meedachten over zorg, ondernemen, verenigingsleven en tal van andere onderwerpen.

Voor ons staat de samenleving centraal, initiatieven uit de gemeenschap worden ondersteund en samen zorgen we er voor dat iedereen mee kan blijven doen.

Met dit programma willen wij - samen met u - ook de komende vier jaar vol gaan #VeurBaek

Coalitieakkoord en verkiezingsprogramma 2014-2018

Het CDA heeft in 2014 aan de verkiezingen meegedaan met het verkiezingsprogramma "Het moet anders, juist nu!" in dit programma staan de ideeën van het CDA voor de periode 2014-2018.

Sinds eind 2015 wordt de coalitie in de gemeente Beek gevormd door BBB-NDB en CDA Beek.
Daarvoor hebben deze partijen een coalitieakkoord 'Samen Bouwen!' ondertekend, waarin de ideeën uit de verkiezingsprogramma's van beide partijen zijn opgenomen.

Dit coalitieakkoord vormt de basis voor het beleid van de gemeente tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.