07 maart 2022

ACCOMMODATIEBELEID

ACCOMMODATIEBELEID


Dagbesteding of begeleide activiteiten in de gemeenschapshuizen zijn de basis voor
ontmoeting. Samenwerking aan gaan zorginstellingen. De ruimtes die we hebben moeten
we behouden, maar moeten wel beter benut worden. De Zorg zorgt dat je actief blijft, pak
ook zeker je rust en investeer in vaardigheden of sociale contacten. Het blijven meedraaien
in de gemeenschap, het toedoen, gezien worden is heel erg belangrijk.
De accommodaties moeten betaalbaar blijven voor de verenigingen en clubs. Onderhoud
kan slimmer, duurzamer en milieubewuster. Samenwerking aanmoedigen, waardoor beter
ingekocht kan worden. Transparant en duidelijk beleid met betrekking tot huur, meer eigen
verantwoordelijkheid creëren voor je gemeenschappelijke ruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.