07 maart 2022

BEREIKBARE VOORZIENINGEN

BEREIKBARE VOORZIENINGEN

Het CDA zet zich al jaren in voor het behoud van voorzieningen zoals huisarts, supermarkt,
pinautomaten, basisscholen en openbare bibliotheek in de buurt. Deze inzet zal onverminderd
doorgaan, want wij weten dat deze zaken cruciaal zijn voor de leefbaarheid en sociale
cohesie
Goede bereikbaarheid van buurten, dorpen, voorzieningen en ontmoetingscentra blijft ook
de komende jaren van belang. We moeten actief in gesprek blijven met het openbaar
vervoer en zoeken naar andere mogelijkheden zoals een belbus of particuliere initiatieven.
Niet elke kern beschikt of kan beschikken over alle voorzieningen. Dat wil niet zeggen dat
ze daarom niet bereikbaar zijn. Sociale activering, een boodschappenbus, sociale verbanden
in de buurt, welzijnswerk om maar een paar voorbeelden te noemen, zullen ertoe
bijdragen dat het prettig wonen is in de eigen buurt. Bereikbaarheid tussen kernen is daarnaast
ook van belang voor de ontmoeting, dus zal er samen met Arriva worden gezocht
naar duurzame oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.