11 oktober 2018

Bespreek het programa met ons!

Het nieuwe CDA Beekdaelen wil graag interactie en afstemming met inwoners en ondernemers over het nieuwe verkiezingsprogramma. Uw mening is van belang, omdat wij een gezamenlijke opgave hebben om de nieuwe gemeente Beekdaelen vorm en inhoud te geven. Wij hebben een programma opgesteld op basis van ervaringen en gesprekken maar willen pas tot uitvoering overgaan als afstemming heeft plaatsgevonden met burgers en ondernemers. Wij willen graag uw mening horen over het gewenste voorzieningenniveau, over de wijze van dienstverlening, over het nieuwe profiel van Beekdaelen, kortom over het vormen van een gemeente waar we allemaal trots op zijn, waar wij graag wonen, leven en werken, waar het verenigingsleven bloeit
en waar zoveel onderlinge cohesie/verbondenheid is dat niemand zich eenzaam voelt. Iedereen telt en doet mee!


Bij deze nodigen wij u van harte uit om met elkaar het verkiezingsprogramma te bespreken, zodat wij uw aanvullingen of opmerkingen kunnen verwerken in het definitieve uitvoeringsprogramma. Wij hebben meerdere data gepland op verschillende locaties. Bent u op
een bepaalde avond verhinderd dan bent u welkom op een andere datum. De inwoners van Vaesrade zijn specifiek uitgenodigd voor 7 november a.s., maar kunnen uiteraard ook ruilen met een andere datum en locatie.


Datum: 16 oktober 2018.
Plaats: Wijnandsrade, locatie café I gen Dörp
Aanvang: 20.00 uur
of
Datum: 25 oktober 2018.
Plaats: Hulsberg, locatie Hoeskamer, Diepestraat 6
Aanvang: 15.00 uur.
of
Datum: 7 november 2018.
Plaats: Nuth, locatie Trefcentrum Nuth
Aanvang: 20.00 uur.
of
Datum: 14 november 2018.
Plaats: Schimmert, ’t Weverke tegenover Kerk
Aanvang: 20.00 uur.


U bent van harte welkom om uw bijdragen te leveren en met ons in gesprek te gaan, wij luisteren graag.


Wij verheugen ons op uw komst,
CDA Beekdaelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.