Frits Janssen

Naam: Frits Janssen

Adres: Bekerbaan 26, 6333 EK  Schimmert

Geboortedatum: 25-02-1935

Burgerlijke staat: getrouwd met Mariet Wijnen, 4 dochters en 1 zoon

Interesses: Ben binnen de KBO o.a. actief als Belastinginvuller, Ouderen Adviseur en Tabletcoach.

Werkzaam: Gewerkt bij DSM en AKZO (Rotterdam) als probleemoplosser en in de automatisering van chemische fabrieken.

Vanaf 1978 als Hoofd Personeelszaken in de Zwakzinnigenzorg te Sittard.

Vanaf 1974 geparticipeerd in besturen van scholen en verenigingen;

als voorzitter een 4-tal fusieprocessen begeleid.

In 1983 medeoprichter van CDA Nuth.

 

Slogan: IEDEREEN DOET MEE EN TELT MEE!

 

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Iedereen doet en telt mee!

Dat betekent voor mij dat na deze fusie van 3 gemeenten met 15 kerkdorpen alle bewoners meer betrokken moet worden bij het opstellen van plannen en de uitvoering ervan. Van onderop en in samenspraak en overleg met de burgers. Ik draag de burgers een warm hart toe en wil hen graag  in een vroeg stadium bij de besluitvorming  betrekken. In het bijzonder als het plannen betreft die de leefbaarheid van alle inwoners raken, zowel jongeren als ook ouderen, zowel actieven als  inactieven, zowel zelfstandigen als organisaties.

 

Binnen de KBO ben ik actief zowel op lokaal,  provinciaal  en landelijk niveau.

Als belastinginvuller help ik mensen met het invullen van hun belastingaangiften en aanvragen van Zorg- en/of Huurtoeslagen; als Ouderen Adviseur help ik samen met een drietal collega’s dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren en als Tabletcoach leer ik vooral senioren om te gaan met hedendaagse communicatiemiddelen als iPad en Samsung .

Ik wil me dan ook vooral inzetten voor het opzetten van projecten die ouderen laten kennis maken met en hen leren omgaan met Tablets: hen wegwijs maken d.m.v. lessen en persoonlijke ondersteuning.

Graag wil ik de belangen van alle senioren, behartigen te weten: de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau.

 

U kunt mij en het CDA hierbij steunen door op 21 november te stemmen op lijst 2 nummer 23.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.