Alexandra de la Roy

NAAM:                                                  ALEXANDRA DE LA ROY

ADRES:                                                KASTEELSTRAAT 51

                                                               6436 EC AMSTENRADE

GEB.DATUM:                                      14-02-1969

BURGERLIJKE STAAT:                    GEHUWD MET HARALD, 2 ZONEN NO EN NIEK

INTERESSES:                                     VOORZITTER VAN DE OMNI VERENIGING AMSTENRADE SPORT

                                                               VOORZITTER AUSTROAS LEEDJESKONKOER

                                                               DEELNEMER AUSTROAS / OESJBIKS LEEDJESKONKOER

                                                               LEZEN, KOKEN, GEZELLIG SAMEN MET VRIENDEN /                                                                                                                        VRIENDINNEN

WERKZAAM:                                       TEAMLEIDER BIJ SPELENDERWIJS

                                                               DIT IS EEN KINDEROPVANGORGANISATIE MET                                                                                                                                 PEUTEROPVANG, KINDEROPVANG EN BSO

SLOGAN:                                             SAMEN ZIJN, SAMEN STERK!

 

MOTIVATIE

 

Omdat ik er in geloof dat als je iets wilt doen voor je gemeenschap, je positieve veranderingen wilt doorvoeren, dit begint bij jezelf.

Belangrijk is om te zorgen voor een gemeente, waar alle inwoners zich thuis voelen en we er samen voor zorgen dat het goed toeven is!

En de gemeen(te)schap, dat zijn wij zelf!

 

Waar sta ik voor?

Een gemeente moet een betrouwbare gesprekspartner zijn voor de kinderopvang en het onderwijs, waardoor deze goed voorbereid zijn op de veranderingen die steeds voortkomen uit de wetgeving. Oplossingen mogen de kwaliteit niet aantasten.

 

Een gemeente die voor de verenigingen een ondersteunende rol speelt en ruimte creëert waarbinnen een vereniging tot bloei kan komen. Die zorgt voor toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige accomodaties. En een gedragen ontmoetingsplek voor de inwoners van de kern.

 

Een gemeente die in gesprek is met de ondernemers en zorgt voor een ondernemingsklimaat met goede vestigingsvoorwaarden.

Ondernemers moeten optimaal ondersteund en gefaciliteerd worden, niet alleen op de bedrijventerreinen, maar zeker ook in de kleine kernen.

 

Een gemeente die zorgt voor voldoende woonruimte voor ouderen, zodat ze kunnen blijven wonen in hun eigen kern. Hierdoor kunnen we voldoende zorg en aandacht voor deze inwoners hebben en zal er minder snel vereenzaming zijn. Hierbij zijn de ouderen verenigingen een belangrijke gesprekspartner.

Ook starters moeten kunnen wonen in Beekdaelen, hiervoor moeten meer sociaal, betaalbare woningen komen.

Een gemeente moet zorgen voor een evenwichtig woningaanbod.

 

Een gemeente die zorgt voor een veilige leefomgeving. Veiligheid, voor alle mensen een basisbehoefte, die verhoogt wordt door de burger hierbij te betrekken. Dit gebeurt door de buurt app te ondersteunen, preventief controle uit te voeren op brandkranen en brandveilig leven in de kernen te ondersteunen. Het project Hartveilig moet een vervolg krijgen.

Vrijwilligers vormen de ruggengraat voor veiligheid in Beekdaelen.

 

Ook deze keer hoop ik op uw vertrouwen en steun!

Stem CDA, lijst 2, nummer 6!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.