Loe Hayen

Naam: Loe Hayen

Adres: Romenkamp 25 Oirsbeek

Geboortedatum: 21-07-1950

Burgerlijke staat: Getrouwd met Doris, 3 kinderen ( 2 zonen, 1 dochter)

Interesses: Mijn gezin, Handbalvereniging Zwart-Wit, Politiek.

Werkzaam: gepensioneerd

 

Slogan: Beekdaelen maak je samen

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Komende raadsperiode wil ik mij weer inzetten voor de burger, vereniging of instelling die geen gehoor kan vinden voor zijn of haar vragen of klachten. Om te voorkomen dat er zaken niet naar tevredenheid van burgers, verenigingen en instellingen opgelost worden, ben ik voorstander van het aanstellen van een ombudsman.

Ik vind het van het grootste belang dat er zowel voor ouderen, jonge gezinnen en jongeren passende en betaalbare woningen in alle kernen van de nieuwe gemeente beschikbaar komen. Voldoende en betaalbare woningen zijn een eerste vereiste voor een levensvatbare kern in onze gemeente.

Verenigingen, gemeenschapshuizen, ontmoetingsplekken en onder andere basisscholen vormen de basis voor leefbaarheid in de kernen. Ik wil mij dan ook sterk maken dat deze voorzieningen beschikbaar blijven of gerealiseerd gaan worden.

Ik ben voorstander van het op korte termijn ombouwen van de klassieke straatverlichting naar

LED-verlichting, om op deze manier te voldoen aan één van de klimaatdoelstellingen.

Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie is de aanleg van een “wadi” in de Grachtstraat in Oirsbeek. Ik ben ervan overtuigd dat het betrekken van de burger bij plannen alleen maar voordelen oplevert.

Voor de energietransitie zullen er financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Ik denk daarbij aan het instellen van een fonds waaruit dan leningen verstrekt kunnen worden.

Door te sporten, bewegen, gezond te eten en niet te roken leven wij langer en gezonder. Lidmaatschap van verenigingen moet voor iedereen betaalbaar blijven.

Nu VVA niet naar de sportboulevard in Oirsbeek komt ben ik voorstander van het realiseren van een verhard handbalveld. Daarnaast blijft er voldoende ruimte voor andere sporten.

Stem 21 november, lijst 2, nummer 11!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.