Paul Lintzen

Naam: Paul Lintzen

Adres: Onderste Puth 72, 6155 LT  Puth

Geboortedatum: 1967 (51 jaar)

Burgerlijke staat: getrouwd met Gitte, 2 zonen (Jules en Stef)

Interesses: Voorzitter van voetbalvereniging VV Alfa Sport, Bestuurslid van Stichting Park de Oirsprong, Initiatiefnemer en organisator van de Fair Culinair in Puth, Lid van schutterij St. Sebastianus in Puth, Lid van de sponsorcommissie ten behoeve van het Zuid Limburgs Federatiefeest in 2019.

Werkzaam: In het dagelijks leven ben ik Partner bij Loyal Interim B.V. Een interim management bureau voor met name financiële professionals. Daarnaast werk ik freelance als projectmanager voor Het Huis voor de Sport Limburg. Hiervoor heb ik 20 jaar gewerkt bij Rabobank Nederland in diverse (senior)managementrollen en directiefuncties en in een verder verleden ongeveer 10 jaar bij Start People.

 

Slogan:“Vraag, luister en los het op!”

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld ligt met name in het feit dat ik mij sterk betrokken voel bij mijn directe leef- en woonomgeving. Een prachtige groene buffer tussen de westelijke- en oostelijke mijnstreek.

 

Mijn missie is er aan bij te dragen deze gemeente toekomstbestendig te bewaken en te versterken. Een gebied waar we prettig kunnen wonen, recreëren, sporten en bewegen.

Zorgdragen dat er ruimte is en blijft voor ondernemerschap ter versterking van de lokale economie en waar het verenigingsleven blijvend ondersteund moet worden om gemeenschapszin in stand te houden en waar mogelijk te vergroten.

 

Stem 21 november, lijst 2, nummer 13!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.