Peter Heugen

Naam: Peter Heugen

Adres: Steinhartstraat 46, 6174 RJ  Sweikhuizen

Geboortedatum: 01-04-1961

Burgerlijke staat: getrouwd met Bianca

Interesses: Ik ben sinds 1984 kapelleider van de Beesehofkapel in Sweikhuizen, tevens daardoor ook lid van carnavalsvereniging de Sjwenskes. Bij deze laatste ben ik al enige jaren vorst.

Ook speel ik zelf nog mijn partij mee in de Limburgse Boereblaoskapel, waar ik ook een stukje PR voor mijn rekening neem en de presentatie bij de optredens.

 

Werkzaam: sinds anderhalf jaar werkzaam binnen de gemeente Echt-Susteren, als coördinator huiskamerprojecten. De huiskamer is een dagopvang voor ouderen, en dan met name voor ouderen die niet meer zo goed mee kunnen in het reguliere circuit.

 

Slogan: Same veur ein !

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Mijn motivatie om me kandidaat te stellen ligt vooral in het feit dat ik als inwoner van een klein dorp als Sweikhuizen en als verenigingsmens zie hoe veel zaken dreigen te verdwijnen. Denk hierbij aan verenigingen, winkels, gemeenschapshuis enz. Natuurlijk is dit geen probleem van Sweikhuizen alleen.

 

Nu kun je twee dingen doen; afwachten tot er helemaal niets meer is of zelf in actie komen.

Ik heb gekozen voor het laatste.

Door deel te nemen aan de verkiezingen zie ik een kans om me anders in te zetten voor de gemeenschap Beekdaelen  dan dat ik dit tot nu toe gedaan heb.

 

Als ik gekozen zou worden als raadslid zal ik me vooral richten op zaken die spelen in het Sociaal Domein. Concreet denk ik hierbij aan Burgerparticipatie, ouderenbeleid, zorg.

Hier ligt mijn kracht. Zowel vanuit interesse, maar ook vanuit mijn werkervaring.

 

Ik hoop dat het netwerk dat ik heb opgebouwd in het “Schinnense”, me helpt om dit te bereiken voor Beekdaelen!

                                                              

Stem 21 november, lijst 2, nummer 14!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.