31 mei 2017

CDA fractie stemt, op basis van aangenomen aanpassingen, in met investering in huisvesting Broekhin

Afgelopen maandag 29 mei werd in de gemeenteraad van Beesel gesproken over de huisvesting van Broekhin in het plan oppe Brik.

De herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein is een ambitie die vanaf het begin raadsbreed is gedeeld en nagestreefd. Ook de CDA-fractie heeft in het verleden ingestemd met aankoop en de hoofdlijnen van de plannen om hier woningen te realiseren.Daarbij heeft het CDA altijd wel oog voor de effecten voor de hele gemeente.

Zo hebben we in het verleden ervoor gezorgd dat duurzaamheidsleningen voor woningaanpassingen niet exclusief voor het plan oppe Brik gelden, maar voor alle woningen in de hele gemeente Beesel beschikbaar zijn.

Ook de huisvesting van middelbaar onderwijs en de doorontwikkeling van het aanbod van voortgezet onderwijs zijn voor het CDA altijd belangrijke issues geweest waar we ons voor hebben ingezet, maar waarbij we ook breed wilde kijken naar het effect voor de hele gemeente.

Het voorliggende voorstel hebben we daarom op een onderdeel aangepast door ervoor te zorgen dat de investering in onderwijshuisvesting die we nu doen, de komende 30 jaar ook gedekt wordt in onze begroting. Daardoor hoeven we geen andere middelen aan te wenden om deze investering te betalen, ook wanneer er wetgeving zou veranderen. Onze aanvulling op het voorstel zorgt er namelijk voor dat de gemeente dan toch de lasten van deze investering die we nu doen gedekt krijgt.

Daarnaast hebben we voorgesteld, en ook aangenomen door de hele gemeenteraad, dat we het belangrijk vinden dat Broekhin met andere partijen goed overleg voert welke locatie de meest logische plek is om activiteiten aan te bieden. Leerlingen in de zorg vinden het misschien best leuk om voor oudere mensen een activiteit te organiseren, dan kun je als jonge mobiele leerling beter naar de ouderen toe gaan, dan andersom. En een pleinconcert kun je misschien beter op een marktplein in Reuver of Offenbeek houden dan in de schoolkantine wanneer je ook bezoekers van buiten wilt trekken. Deze opdracht zal de schoolleiding de komende jaren serieus gaan oppakken, want de raad van Beesel heeft dit als opdracht meegegeven bij de goedkeuring van het investeringskrediet.

En zo zal het CDA zich in blijven zetten voor de leefbaarheid in de hele gemeente Beesel, waar iedereen belang bij heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.