22 juni 2020

Verkeersproef centrum Reuver

De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering van 3 juni 2020 besloten dat de resultaten uit de huidige verkeersproef, vanwege de Coronacrisis, niet representatief zijn. Daarom is besloten om de opstelling van de verkeersproef met eenrichtingsverkeer op de Rijksweg van Reuver gelijk te laten tot na de zomer, daarna zullen er opnieuw tellingen worden uitgevoerd. Door de strenge maatregelen als gevolg van de Coronacrisis was er namelijk veel minder verkeer. Daardoor kon niet het juiste effect van de verkeersproef worden vastgesteld. Als CDA fractie hebben wij nadrukkelijk de onveiligheid voor fietsers onder de aandacht gebracht. In het bijzonder de onveiligheid betreffende fietsers, welke moeten wijken voor auto’s die de bloembakken willen passeren op de rijksweg en de smalle bocht op de Pastoor Vranckenlaan nabij de Rijksweg waar fietsers gehinderd worden, zijn door ons aangehaald. De wethouder heeft toegezegd hier op korte termijn aandacht aan te geven. Ook hebben wij opmerkingen geplaatst betreffende het achteruitgaan van de uitstraling van de bloembakken, vooral op de Rijksweg, zeker nu de proef uitgesteld wordt. De wethouder heeft  erkent dat hier nieuwe beplanting moet komen zodat de bloembakken ook passen bij de uitstraling van ons centrum. We horen in onze gemeente verschillende geluiden over de verkeersproblemen, we horen graag van jullie wat de meningen over de nieuwe verkeersroutering zijn. Zowel negatief als positief. Zodat we na de zomer ook een goed besluit kunnen nemen over de definitieve routering.

 

Foto: https://www.beesel.nl/nieuws/2020/06/18/omleidingen-bij-rijksweg-in-reuver

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.