11 maart 2021

Vervanging ondiep bassin Zwembad de Bercken

Afgelopen maandag lag de vervanging van het ondiepe bassin van zwembad De Bercken voor aan de gemeenteraad. Gevraagd werd om een krediet van €199.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het bassin, aangezien reparaties volgens onderzoek onvoldoende garantie bieden voor een duurzame oplossing én de veiligheid van de zwembadbezoekers. Gelukkig is de Rijksoverheid bereid om hun regeling voor BTW teruggave flexibel toe te passen en krijgen we deze ook in 2021 terug, voor onze gemeentelijke bijdrage nog een meevaller van een kleine €50.000,-

Over de mogelijke vervanging is in aanloop naar de raadsvergadering veelvuldig met alle fracties, het college en het bestuur gesproken. De bevlogenheid waarmee deze gesprekken werden gevoerd maakt wederom duidelijk hoe zeer Zwembad de Bercken eenieder aan het hart gaat. En terecht natuurlijk. Want wees eens eerlijk, iedereen heeft hier toch wel meer dan één middag gesleten?

Als fractie zijn wij dan ook verheugd om met jullie te kunnen delen dat afgelopen maandag een unaniem gedragen raadsbesluit is genomen. Concreet betekent dit dat het krediet voor de vervanging van het bassin wordt toegekend en dat de inwoners van onze gemeenschap naar verwachting op 1 juli aanstaande weer veel zwemplezier tegemoet gaan in het nieuw ondiep bassin bij zwembad De Bercken.

In de discussies tussen verschillende fracties is tijdens de (opiniërende) raadsvergadering uitvoerig gesproken over de taak van de gemeente in de toekomstbestendigheid van het zwembad. Binnen de raad bleek er een breed draagvlak om op termijn de financiële als organisatorische toekomst van het zwembad tezamen met Stichting zwembad de Bercken met elkaar te verkennen, onze oproep werd kracht bijgezet door de steun van de portefeuillehouder voor het verder uitzetten van deze acties.

Als fractie kijken wij uit naar de gesprekken met stichting zwembad de Bercken die in het verschiet liggen. Hierbij zullen wij nadrukkelijk waken voor de verschillende rollen en taken die zowel de gemeente als ook de stichting aanneemt. Als fractie zijn wij van mening dat wij niet op de stoel van regievoerder moeten gaan zitten. Wij vertrouwen op de kennis en kunde van stichting de Bercken en hun jarenlange ervaring. Wat ons betreft gaat de dialoog zich dan ook met name richten op hoe we in de toekomst de krachten van onze gemeente en stichting zwembad de Bercken kunnen blijven bundelen en samen zorg kunnen dragen voor nog legio jaren zwemplezier. Samen en vol vertrouwen zijn hierin voor ons onmisbare kernwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.