27 oktober 2020

VVV Inspiratiepunt gemeente Beesel

Maandag 26 oktober behandelde we als raad het voorstel voor een VVV inspiratiepunt. Dit was in principe een vervolg van een motie die wij als CDA fractie tijdens de algemene beschouwingen van 2019 samen met de Beeselse lijst hebben ingediend voor een bezoekerscentrum aan de maas, deze motie is toen unaniem aangenomen.

Bij de afhandeling van de motie bleek echter dat het tot uitvoering brengen van een bezoekerscentrum op deze locatie wegens een aantal beperkingen niet haalbaar is.

Daarom is er een voorstel voor een VVV inspiratiepunt bij de Lommerbergen uitgewerkt. Eerlijkheid gebied te zeggen dat we als fractie bij de eerste presentatie een aantal knelpunten zagen. Knelpunten wat ons betreft waren hierbij de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor toeristen anders dan gasten van de Lommerbergen en de structurele kosten die de uitvoering van dit project met zich mee zullen brengen.

Bij de verdere uitwerking is gebleken dat de bereikbaarheid, door de nieuwe locatie van het gebouw wat ons betreft geborgd is. Alleen is inmiddels ook duidelijk geworden dat het VVV punt in het centrum van Reuver met de komst van het VVV inspiratiepunt zal verdwijnen.

We hebben van de lokale ondernemers en via het kern overleg Reuver begrepen dat zij zich hierover zorgen maken. Wij delen de zorgen van zowel het kernoverleg en de ondernemers. Als fractie vragen wij ons af hoe we waarborgen dat een investering van meer dan 100.000 euro gemeenschapsgeld en een jaarlijkse structurele kostenpost van 40.000 euro ook het doel dient waarvoor het bedoeld is.

Als CDA zijn wij namelijk van mening dat het VVV inspiratiepunt niet alleen moet dienen als inspiratie- en kennisvergaring voor de toeristen die onze gemeente bezoeken, maar moet het ook voldoende spin-off opleveren voor onze lokale ondernemers, zeker met het oog op de huidige leegstand en het toekomstbestendig houden van onze centra.

De wethouder heeft tijdens de behandeling van het voorstel toegezegd dat er onderzocht zal worden of na oprichting van het VVV inspiratiepunt voldoende spin-off gegenereerd wordt voor de ondernemers in onze kernen. Dit was voor ons als fractie voldoende om in te kunnen stemmen met het voorstel en vol vertrouwen de samenwerking tegemoet te zien tussen zowel Lommerbergen en VVV aan de ene kant alsook de ondernemers in onze kernen aan de andere kant.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.