20 juni 2018

Art43 - Evenementenbeleid

In de raadsvergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad het toetskader evenementenbeleid voor Brunssum vastgesteld. Een van de redenen om dit beleid vast te stellen was om willekeur te voorkomen en de overlast voor (direct) omwonenden te beperken. Per locatie zijn criteria vastgesteld, waaronder het aantal evenementen dat jaarlijks per locatie mag worden georganiseerd.

Op de locatie Koutenveld mogen volgens voornoemd toetskader maximaal drie evenementen worden georganiseerd. Vanaf 25 tot en met 29 mei vindt de jaarlijkse voorjaarskermis plaats. Daarenboven werd in dat weekend voor de eerste keer het Gauderfest Brunssum georganiseerd. Mooie initiatieven die hopelijk voor de toekomst bewaard blijven en die bijdragen aan een bruisend Brunssum. Naar aanleiding hiervan zijn vragen uitgezet naar de betreffende ambtenaren, in het licht van die antwoorden hebben we toch de nodige vraagstellingen.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. In de weken voorafgaande het Kermisweekend werd gesuggereerd, via publicaties, dat het Gauderfest los zou staan van de Kermis, dit verhoudt zich niet met het gegeven antwoord van de ambtenaar. Is het Gauderfest een opzichzelfstaand evenement of niet?
  2. Indien het Gauderfest geen op zichzelf staand evenement is, waarom is er dan een aparte vergunning aangevraagd?
  3. Betekent dit dat de activiteit aantal bepalend is en niet het aantal afgegeven vergunningen?
  4. Indien die regel bevestigd wordt is er dan ook ruimte voor een activiteit naast bijvoorbeeld het Oktoberfeest?
  5. De minimale indieningstermijn voor een evenementenaanvraag is volgens het vastgestelde beleid 26 weken (H4-procedures). De maximale duur is 3 dagen (H5 spelregels). Hoe moeten deze procedures en spelregels geïnterpreteerd worden in het licht van Kermis en Gauderfest?

 

Ik verzoek u om deze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.