03 april 2018

Art43 - In de toekomst veel minder mantelzorgers beschikbaar

Onlangs hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een analyse gepresenteerd over de toekomst van de mantelzorg in Nederland. Volgens deze analyse staat de gemeente een sterke daling van het aantal mantelzorgers te wachten.

Op dit moment staan nog 15 potentiële mantelzorgers klaar voor elke 85-plusser, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral, althans zo blijkt uit de analyse, valt de verhouding in sterk vergrijzende regio’s als Zuid-Limburg de verhouding ongunstiger uit.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven hoe veel mantelzorgers er op dit moment in Brunssum zijn?
  2. Kunt u het aantal onderverdelen naar leeftijd?
  3. Kunt u een prognose maken van het aantal mantelzorgers de komende 10 jaar?
  4. Mocht de analyse van het PBL en het SCP werkelijkheid worden, kunt u dan aangeven welke (financiële) gevolgen dit heeft voor de gemeente Brunssum?
  5. Kunt u aangeven op welke wijze u gaat anticiperen op de eventuele teruggang van het aantal mantelzorgers?

Op 24 oktober 2017 werd door het Platform Mantelzorg Limburg de prijs voor de ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente in Limburg’ uitgereikt aan de gemeente Brunssum. Een mooie waardering voor het vele goede werk dat de mantelzorgers dagelijks leveren maar evengoed een waardering voor het beleid dat onder door CDA wethouders is geïnitieerd en uitgevoerd.

6. Kunt u aangeven op welke wijze u er in 2018 voor gaat zorgen dat deze prijs wordt geprolongeerd?

Ik verzoek u om deze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.