04 april 2018

Art43 - Oplaadpunten voor elektrische auto’s

Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren fors toenemen, zo ook in Brunssum. Het huidig aantal (openbare) oplaadpunten zal onvoldoende zijn om aan de stijgende vraag te voldoen.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Zijn er al concrete plannen om het aantal oplaadpunten in Brunssum uit te breiden?
    • a. Zo ja, kunt u aangeven waar deze oplaadpunten worden geplaatst?
    • b. Heeft u bij de plaatsbepaling ook overleg gehad met Brunssumse ondernemers?
  2. Mocht u nog geen concrete plannen hebben, kunt u aangeven op welke termijn u beleid gaat ontwikkelen ?

Ik verzoek u om deze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.