27 september 2017

Democratie aan de kant gezet

Brunssum – Een initiatiefvoorstel van vier lokale partijen in de gemeenteraad van Brunssum tijdens de extra raadsvergadering van dinsdag 26 september heeft tot een bestuurscrisis geleid.

De vier lokale partijen hebben drie raadsleden benoemd in een nieuwe bestuurscommissie die alle bevoegdheden van de raad, het college en de burgemeester heeft overgenomen als het gaat over het onderwerp herindeling. Dit was voor de landelijke partijen een regelrechte motie van wantrouwen naar het zittende college. Het college heeft steeds zeer loyaal alle raadsbesluiten rond de herindeling van de meerderheid van de raad uitgevoerd. De wethouders Haico Offermans (PvdA), Frank Joosten (VVD) en Peter Heinen (CDA) hebben daarop de consequenties uit deze wantrouwende houding van de lokale partijen getrokken en hun portefeuilles per direct neergelegd.

Het ingediende voorstel wordt door de PvdA, VVD en CDA gezien als een zwaktebod van de lokale partijen dat Brunssum alleen maar verzwakt. Nu krijgen drie raadsleden zonder controle alle zeggenschap over het thema herindeling, dat alle inwoners aangaat. Men wil de discussie over de toekomst van Brunssum niet met argumenten voeren. Daarmee worden alle normale politieke en bestuurlijke verhoudingen op de kop gezet voor partijpropagandistische redenen. Dat, terwijl er geen enkel voorstel ligt om Brunssum bij de fusie van de gemeenten Heerlen en Landgraaf te betrekken. De bestuurlijke situatie in Brunssum is door deze ondoordachte stap van de lokale partijen volledig ondoorzichtig geworden. De PvdA, VVD en CDA vinden dit beschamend en betreuren dat ten zeerste, want dat is niet in het belang van de inwoners van Brunssum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.