19 februari 2018

Art43 - Schutterspark Brunssum

Dagblad De Limburger berichtte op 8 februari 2018 ‘Media-Inn niet naar Schutterspark Brunssum’.

Communicatiebedrijf Media-Inn gaat toch niet naar het Brunssumse Schutterspark. De onderneming wilde in de pompgebouwen een verzamelplek voor creatieve ondernemers en mediabedrijven vestigen. De reden waarom, blijft in nevelen gehuld.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

1. Heeft u kennisgenomen van bovenstaand artikel?2. Wat is de reden, zijn de redenen dat het bedrijf zich niet wil vestigen in het Schutterspark?

3. Welke gevolgen heeft het afketsen voor het Schutterspark als zodanig en de gemeente in het bijzonder?

Ondertussen, althans zo hebben wij kunnen lezen, gaan de muziekfestivals voorlopig gewoon door. Muziekfestivals die voor menig overlast hebben gezorgd voor omwonenden.

4. Kunt u aangeven hoeveel activiteiten er in het Schutterspark zijn en worden georganiseerd?

5. Kunt u aangeven in hoeverre deze activiteiten vergunning plichtig zijn en passen binnen het kader van het evenementenbeleid?

Dagblad De Limburger kopte op 19 februari 2018 prominent dat de speeltuin in het Schutterspark voorlopig dicht blijft. De staat van het onderhoud van de speeltoestellen is de oorzaak van deze noodgedwongen sluiting. De beheerder van het Schutterspark stelt in DDL dat er in het verleden afspraken zouden zijn gemaakt over de verdeling van de kosten van het onderhoud van de speeltoestellen.

6. Kunt u aangeven wie, welke afspraken heeft gemaakt met de beheerder van Schutterspark over het onderhoud van de speeltoestellen?

7. Mochten er onverhoopt geen afspraken zijn gemaakt, welke middelen heeft de gemeente dan om de beheerder alsnog te verplichten om de speeltoestellen te renoveren zodat de speeltuin op (korte) termijn geopend kan worden?

Ik verzoek u om deze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.