04 april 2018

Art43 - Toekomst Gemeenschapshuis Concordia

Er heerst onrust bij een aantal inzittende verenigingen van het Gemeenschapshuis Concordia aan de Prins Hendriklaan. Het gonst van de geruchten als zou dit gemeenschapshuis op korte termijn haar deuren moeten sluiten. De inzittende verenigingen zouden moeten verkassen naar elders, waaronder de Brikke Oave.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Herkent u de onrust van de inzittende verenigingen van het Gemeenschapshuis?
  2. Heeft u overleg gehad met vertegenwoordigers van de inzittende verenigingen en de uitbater van het Gemeenschapshuis?
  3. Kunt u aangeven wat de toekomst is van het Gemeenschapshuis?
  4. Mocht het Gemeenschapshuis onverhoopt op korte termijn de deuren moeten sluiten, wat gaat er dan met de inzittende verenigingen gebeuren?
  5. Worden de inzittende verenigingen op de een of andere wijze (financieel) gecompenseerd?
  6. Zijn er al ideeën over de herbestemming van het Gemeenschapshuis en de voormalige basisschool?

Ik verzoek u om deze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.