Jos Gelissen

Een van mijn kernwaarden is dienstbaarheid. Die kernwaarde is er van jongs af aan door mijn ouders ingegoten (“Je bent niet alleen voor je zelf op aarde”) en heeft me uiteindelijk in 2006 de politiek ingedreven. Want politiek is in wezen dienstbaarheid, dienstbaarheid aan het algemeen belang van de burgers van Brunssum.

Bij het CDA voel ik me thuis. Het is fijn dat je kunt steunen op de uitgangspunten van een landelijke partij. Die uitgangspunten helpen bij het bepalen van je standpunt m.b.t. allerlei plaatselijke en regionale problemen.

Ik heb gewerkt als regiodirecteur bij de onderwijsstichting MOVARE. In die hoedanigheid was ik “de baas van” en dus dienstbaar aan 14 directeuren van basisscholen en 2 directeuren van speciale (basis)scholen in de regio Kerkrade en Simpelveld. Het is mooi meegenomen dat ik beroepshalve in het onderwijs werkzaam was, want onderwijskwesties en jeugdkwesties zijn belangrijke thema’s in elke politieke arena, dus ook in de Brunssumse. Uit de jeugd van nu komen immers de leerkrachten, schoolleiders, raadsleden, wethouders en burgemeesters van morgen te voorschijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.