02 oktober 2019

Aan de slag met Centrumvisie Gennep

Tijdens de laatste raadsvergadering is de centrumvisie voor Gennep vastgesteld.

Veel partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze visie, zoals ondernemers, vastgoedeigenaren, huurders en projectontwikkelaars.

Er is breed draagvlak om gezamenlijk aan de slag te gaan om het centrum van Gennep nog bruisender te maken. Daarbij biedt het aanhaken op de historie van Gennep als vestingstad extra kansen.

Het CDA heeft aangegeven dat zij wenst dat er met prioriteit werk gemaakt wordt van de winkelleegstand in met name de Zandstraat, zoals de voormalige panden van Blokker en Modehoek. Daarnaast is er nog altijd een flinke behoefte aan woningen in Gennep. Zo ook aan appartementen in het centrum. De gemeente gaat extra ondersteuning bieden om daarin te voorzien.

Als u de nota Centumvisie wilt lezen (met ook de voorgenomen maatregelen) klik dan https://bit.ly/2pmW8Qd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.