02 juni 2022

Afscheid Rob Peperzak

Rob, zonder politieke ervaring werd je vier jaar geleden wethouder. Je had en hebt tientallen jaren ervaring in het bedrijfsleven en op diverse andere plekken, zoals in het leger.
Je bent de afgelopen periode wethouder geweest alsof je een bedrijf runde. Met 1 verschil: je was zelf niet de baas. Maar toch heb je het maar mooi gedaan. We zijn je als CDA dankbaar voor je tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.
Als CDA kwamen we vier jaar geleden met drie zetels vanuit de oppositie en werden toen met vijf zetels de grootste partij.
Toen hadden we nog geen kandidaat wethouder. Als CDA wachten we altijd eerst de verkiezingen af en kijken dan verder. Het zijn per slot van rekening verkiezingen voor leden van de gemeenteraad.
Ons grootste speerpunt waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan was ‘woningbouw’.
En ik weet het nog precies Rob.
Vrij snel na de verkiezingen gaf je aan wel als wethouder aan de slag te willen gaan, omdat we de grootste waren geworden. Je wilde met je kennis, kunde en ervaring aan de slag met woningbouw. Er moest echt wat gebeuren op dat gebied. Er waren nagenoeg geen plannen, zoveel plancapaciteit was er gereduceerd.
Je bent hiermee vier jaar geleden op uiterst constructieve en prettige wijze met Janine van Hulsteijn en Peter Lucassen aan de slag gegaan. Na ruim 2 jaar is het stokje van Peter overgenomen door Rob Janssen. Ook daarmee verliep de samenwerking binnen het college prima.
Volgens mij zijn er door de week nauwelijks avonden geweest dat je thuis op de bank zat. Je had heel intensief contact met alle sportverenigingen en wist binnen 4 jaar de sporthal gerealiseerd te krijgen: Van initiatief tot realisatie.
Daarnaast zat je elke 6 weken met de dorps- en wijkraden afzonderlijk aan tafel. Ook het sociale domein, hoewel niet jouw portefeuille, had jouw interesse. Ook daarin was je voor verdere doorontwikkeling. Denk aan Intos en de aanpak van laaggeletterdheid.
Dit om er voor te zorgen dat plannen van de grond kwamen en ook richting uitvoering kwamen. Als zaken niet lukte ging je ook nog bij jezelf te rade waarom zaken niet lukte. Daar baalde je van.
Je was iemand van de grote lijnen en koos een bedrijfsmatige insteek om zo snel mogelijk de gestelde doelen te realiseren.
Je hield ervan om problemen op te lossen, mensen verder te brengen. Niet om zelf of als gemeente daarmee in de spotlights te komen. Wat je wel deed was je ambtenaren veelvuldig danken voor hun werk en inzet. Ook publiekelijk. Je hebt een tomeloze en ook aanstekelijke energie. En dat op jouw leeftijd! Mensen worden daarvan enthousiast en zijn bereid om zelf ook aan de slag te gaan. Je geeft veel, maar hetgeen je er zelf aan terug krijgt is volgens mij steeds JOUW energie geweest.
Rob wat heb je jezelf de afgelopen jaren een slag in de rondte gewerkt om er voor te zorgen dat er in Gennep, net als in het land van Cuijk, weer gebouwd wordt. En het is gelukt. Er wordt gebouwd en er liggen plannen voor wel 500 woningen die in pijplijn zitten voor realisatie. Maar wil Gennep haar voorzieningenniveau behouden dan moet er volgens jou zeker in hoog tempo flink doorgebouwd worden. Dat is jouw devies wat wij steeds te horen kregen. Daarvoor moeten er wel plannen op de plank liggen. Partijen bij elkaar brengen, plannen ontwikkelen en deze in procedure brengen. Want je wist maar al te goed: als gemeente Gennep bouwen we niet. Misschien wel ‘helaas niet’.
Je liet je niet afleiden door geluiden dat we als een krimp gemeente weggezet worden, want je wist dan komt er niets terecht van de noodzakelijke woningbouwplannen.
Ook richting onze fractie aan gaf je dat we ons niet met krimp maar met bevolkingsgroei bezig moeten houden. Zo niet dan trekken nog meer jongeren weg. En die komen niet meer terug, verzekerde je ons. Houd je bij hetgeen we afgesproken hebben.
Ook zelf heb ik het nodige van je geleerd. Zeker op de lastige kwesties die aan de orde zijn geweest: Wees snel duidelijk was je antwoord.
Dat was ook de wijze waarop Jacques van Bergen en ik (na je vakantie) geconfronteerd werden met het bericht dat je toch niet meer door wilde als wethouder. Mannen ik ben eruit: ik stop er mee was je antwoord. We wisten dat je al iets langer twijfelde. Je wordt per slot van rekening ook bijna 71 jaar en ook gehoor problemen speelden je parten. We hebben ook niet meer geprobeerd om je alsnog over te halen. Dat was toch niet meer gelukt. Want zoals we je kende: je was en bent duidelijk. Tegelijkertijd Rob zijn we je onvoorstelbaar veel dank verschuldigd voor al je inzet voor het CDA en voor de gemeente Gennep. Binnen onze CDA club zullen we zeker nog op je afscheid als wethouder terugkomen.
Maar gelukkig blijf je als voorzitter van het CDA bestuur binnen onze club actief.
Namens ons allen veel dank voor je resultaat gerichtheid en deskundige en tomeloze inzet, waardoor veel goeds voor de Gennepse samenleving tot stand is gebracht.
Wij wensen jou samen met je directe naasten alle goed voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.