13 mei 2021

Bouwen!

Onze woningmarkt is bijzonder. Door krapte is de balans tussen vraag en aanbod – in zowel huur- als koopsector – zoek. Met Pasen stonden er in de gemeente Gennep slecht 25 woningen te koop! Dat is onvoorstelbaar weinig.
In een gezonde woningmarkt is sprake van een overschot van 2% van de koopwoningen. In de gemeente Gennep staat er nog geen 0,5% van de woningen te koop. Dat belemmert de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt.
Na jaren van stilstand worden er gelukkig in alle kernen woningbouwinitiatieven omarmd en gekeken hoe passende woningen gebouwd kunnen worden. Werden er in 2015 nog maar 2 woningen opgeleverd, in 2020 waren dit er al 67. Hiermee doorgaan is van groot belang. Inbreidings-, maar ook uitbreidingslocaties. Open blijven staan voor plannen van ontwikkelaars, corporaties en initiatieven vanuit de kernen zelf. Zonder aanbod kun je geen woningen verkopen of verhuren.
Plannen maken en het doorlopen van de noodzakelijke procedures (met alle inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden) is helaas erg tijdrovend. Tijd die er eigenlijk niet is. Ik schaam me inmiddels hoeveel stapels met onderzoeken we als overheid aan initiatiefnemers vragen. Allemaal vanwege de almaar toenemende hoeveelheid wetten en regels. Dat kost allemaal tijd en geld, hetgeen doorberekend wordt in de kostprijs van een woning.
Hoe kunnen we samen met ontwikkelaars en corporaties op basis van vertrouwen en creativiteit niet de regel of het te doorlopen traject centraal stellen, maar het doel: middels de bouw van nieuwe woningen doorstroming creëren en de woningmarkt weer in balans krijgen. Met passende, nieuwe woningen binden we jongeren aan onze gemeente en zorgen we ervoor dat ouderen kunnen doorstromen. Daarnaast zorgt woningbouw er voor dat we voorzieningen kunnen behouden. Tevens is dat goed voor onze lokale economie. Daarmee houden we onze gemeente vitaal.
Voor nu is er maar 1 ding van belang: bouwen!

Twan Reintjes, CDA Gennep

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.