16 november 2018

'CDA Gennep gaat de boer op'

Donderdag 8 november heeft het CDA Gennep een tweetal werkbezoeken afgelegd aan agrarische bedrijven. Er zijn werkbezoeken gebracht aan het varkensbedrijf van de familie Peeters Weem en Kamps Sperziebonen in Ottersum. Een tweetal bedrijven waar jonge ondernemers aan het roer staan. Zij dragen met veel passie en toewijding zorg voor de productie van voedsel, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat.

Op het varkensbedrijf van de familie Peeters Weem is de zorg voor dierenwelzijn een kernbegrip.  Doordat sprake is van een gesloten varkensbedrijf vindt er geen aanvoer van biggen van elders plaats. Dit betekent minder transport en stress voor de dieren. Biggen worden middels eigen opfok voortgebracht, De huisvesting van varkens vindt plaats in de groepsverband, waarbij is sprake van voldoende vrije speelruimte voor de dieren.

Kamps Sperziebonen teelt in Nederland inmiddels ruim 300 ha sperziebonen en in Duitsland een kleine 100 hectare. Vanwege de temperatuur is de teelt van sperziebonen in beide landen slechts vier maanden per jaar mogelijk. Aangezien de markt vraagt om een jaarrond levering van sperziebonen is Kamps sinds 2016 gestart met de teelt van sperziebonen in Marokko en sinds dit jaar ook in Senegal. De sperziebonen van Kamps zijn daardoor jaarrond te koop in heel Nederland en inmiddels ver daarbuiten. Om in te kunnen blijven spelen op de steeds hogere kwaliteitseisen die de klant aan producten stelt, werken de gebroeders Kamps continue aan verbetering van het productie- en verwerkingsproces. Het bedrijf zal zich daardoor de komende jaren verder doorontwikkelen. Hetgeen positief is voor de werkgelegenheid.  

Bij beide werkbezoeken kwamen ook de toenemende regeldruk en de snel veranderde wet- en regelgeving aan de orde, vanuit met name het Rijk en Brussel. Voor ondernemers wordt het steeds lastiger om daarop te investeren. Eenduidigheid en continuïteit zijn van belang. Daarnaast merken beide bedrijven ook steeds meer de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Denk aan technische mensen en chauffeurs. Dat zijn zaken die vragen om oplossingen. Het faciliteren en ruimte bieden aan ondernemers om in te kunnen blijven inspelen om maatschappelijke ontwikkelingen is voor het CDA van groot belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.