03 juli 2018

CDA ingenomen met nieuw collegeprogramma

OP VOLLE KRACHT VOORUIT

CDA ingenomen met nieuw collegeprogramma

Het college van burgemeester en wethouders heeft het coalitieakkoord verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is het collegeprogramma ”Volle kracht vooruit”.  Dit is opgebouwd rondom 6 ambities:

1.       Leefbare gemeente

2.       Sociale gemeente

3.       Veilige gemeente

4.       Bruisende gemeente

5.       Duurzame gemeente

6.       Klantgerichte gemeente

De CDA-fractie ziet met instemming dat het college heel ambitieus is. Er staat de komende 4 jaar veel op stapel. Wij zijn blij met:

·         de extra woningbouw, ondersteuning van het verenigingsleven (zo hoeven ze straks geen Onroerende Zaakbelasting meer te betalen),

·         aandacht voor de dorpen (onder andere dorpsplein Milsbeek, centrumplan Ven-Zelderheide, gemeenschapsvoorziening Ottersum),

·         creëren extra werkgelegenheid.

·         En last but not least het oplossen van de problemen van de Zwarteweg en ook andere problematische verkeerssituaties in de gemeente.

Wij zien dat het college de burger centraal stelt. De gemeente draait om de burger en dat moet ook blijken uit hoe de gemeente met de burger omgaat.

Wij zijn heel blij dat het college serieus werk maakt van het kernenbeleid. Zo wil het college dat in elke kern de basisschool blijft bestaan.

Wij hebben door de samenwerking met SP en VVD een boost gevonden om veel voor de burger voor elkaar te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.