29 november 2018

CDA Kieslijst Provinciale Staten vastgesteld

Maandag 26 november jl. is Ingrid Voncken op de ledenvergadering van het CDA Limburg gekozen op plek 5 voor de kandidatenlijst van Noord- en Midden-Limburg voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Een prachtige plek!

Daarnaast staan ook nieuwkomer Mart van der Aa uit Well en oud-wethouder Harry van den Berg uit Mook & Middelaar op de kandidatenlijst. Ze staan op respectievelijk plek 13 en 17. Daarmee is de kop van Noord-Limburg met drie kandidaten goed vertegenwoordigd op de kandidatenlijst. Vol enthousiasme gaan zij aan de slag om de belangen van Limburg en in het bijzonder de kop van Noord-Limburg te vertegenwoordigen!

Tijdens de ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma met de titel 'Zin in Limburg' aangenomen met boordevol ambities voor de komende jaren. Door de CDA afdelingen Bergen, Gennep, Mook & Middelaar en Venray zijn een drietal amendementen ingediend op dat verkiezingsprogramma. Het eerste amendement had betrekking op het behoud van de N271 als 2x2-baans weg. Ondanks de positieve berichtgeving van afgelopen week is dit amendement (dat al eerder was ingediend) aangenomen tijdens de ledenvergadering. Dit betekent dat het CDA Limburg ook na de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart 2019 blijft staan voor een 2x2 baans N271. 

Daarnaast hebben de vier afdelingen aandacht gevraagd voor de doorstroming op de A73. In het verkiezingsprogramma is nu opgenomen dat er ingezet wordt op maatregelen die de doorstroming op de A73 gaan verbeteren. Bijna dagelijks slibt de A73 op diverse plekken dicht. Ook op grondgebied van de provincies Noord Brabant en Gelderland. Dat belemmert de ontsluiting van onze provincie in ernstige mate. Vandaar dat de vier CDA afdelingen daarvoor extra aandacht gevraagd hebben. Ook deze amendementen zijn overgenomen. 

Kortom; een mooi resultaat van samenwerking tussen CDA afdelingen in het belang van de burgers in Limburg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.