21 juni 2020

CDA Limburg wil woningnood aanpakken

Wat kunnen we doen om meer woningen voor met name senioren en starters te krijgen? In ieder geval onnodige regels en hindernissen weghalen. En daarmee zijn we aan de slag. De Statenfractie van het CDA diende op 12 juni een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om in de eerstvolgende Statenvergadering met een voorstel te komen om de compensatiesystematiek en de saneringsverplichting uit de Omgevingsverordening Limburg 2014 tot en met 2022 buiten werking te stellen. We willen gedurende twee jaar af van de houdgreep waarin gemeenten zich bevinden als het gaat om de woningmarkt; de compensatiesystematiek en de saneringsopgaaf. Beidevoorwaarden zijn destijds opgenomen om de hoeveelheid bouwplannen in te perken. Maar nu is er een acute en actuele behoefte aan extra woningen voor senioren, starters en arbeidsmigranten. Daarom is het nodig dat belemmerende regelgeving voor de komende periode weggenomen wordt.

Door deze verplichtingen los te laten kunnen gemeenten bouwplannen uitvoeren zonder dat zij dat moeten compenseren met het afbreken van bestaande woningen of met het schrappen van plannen die nog in voorbereiding zijn. Want woningnood vraagt om noodmaatregelen. Dit betekent dat erin Limburg actief en voortvarend werk kan worden gemaakt van het grote woningtekort voor doelgroepen als starters en senioren. Daarmee wordt eveneens extra werkgelegenheid gecreëerd om de economie weer aan te jagen.  En ook dat is broodnodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.