27 maart 2019

CDA op bezoek in huiskamer de Prôst

Donderdag 14 maart heeft het CDA Gennep een bezoek gebracht aan huiskamer de Prôst die gevestigd is Bij Koos aan het Raadhuisplein in Ottersum. Met de leden van de werkgroep is gesproken over de dagelijkse gang van zaken. Vanwege de centrale ligging van de huiskamer in de kern van Ottersum vervult de huiskamer een belangrijke sociale functie voor de Ottersumse gemeenschap. Lange tijd zijn vrijwilligers op zoek geweest naar een geschikte locatie voor een huiskamer. Toen een ruimte in Bij Koos vrij kwam was in overleg met de DAG Ottersum alles snel geregeld. De eerste maand na de start op 4 februari hebben inmiddels 170 mensen uit Ottersum een bezoek gebracht aan de huiskamer. Volgens de werkgroepleden, Lenie Smits en Gert-Jan van de Lest is de huiskamer daarmee nu al een succes. Dagelijks brengen gemiddeld 10 personen per dag een bezoek aan de huiskamer. De huiskamer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en voor iedereen gratis toegankelijk. 

Initiatieven die zorgen tot versterking van de sociale binding in kernen zijn voor het CDA van groot belang. Vandaar dat zij initiatieven als de oprichting van huiskamers van harte toejuicht en graag wenst te ondersteunen. 

Nog dit jaar zal ook aan de Hoofdstraat in Heijen gestart worden met de bouw van een huiskamer door Destion. Daarmee beschikt elke kern in de gemeente Gennep dan over een huiskamer. 

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de aanwezigheid van huiskamers in kernen leidt tot een vermindering van het bezoek aan de huisarts en een daling van de zorgkosten. Daarmee snijdt het mes dus aan twee kanten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.