30 januari 2022

Doneren aan CDA Gennep

Het CDA Gennep heeft een groot aantal leden die jaarlijks hun contributie betalen aan het landelijke CDA in Den Haag.
Dat is fijn, echter het CDA Gennep dient in haar eigen financiën te voorzien en met name verkiezingen kosten veel geld.
U mag ten alle tijden als u het CDA Gennep een warm hart toedraagt een vrijwillige donatie doen om ons te ondersteunen. Dit geldt ook voor niet leden van het CDA.

U kunt hiervoor het volgende bankrekeningnummer gebruiken:
Rek.nr: NL 87 RABO 0342231561 ten name van:  CDA afd. Gennep
Onder vermelding van: Donatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 CDA Gennep

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn, om namens u en alle inwoners de gemeente Gennep nog mooier te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.