08 april 2019

'Financiële compensatie WOZ-aanslag voor verenigingen'

Het CDA in Gennep maakt zich al enige tijd sterk voor kwijtschelding van de WOZ-aanslagen voor verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie. In het coalitieakkoord is opgenomen dat deze verenigingen financieel gecompenseerd worden. In de begroting voor 2019 is daarvoor ook geld beschikbaar gesteld. Een aantal weken geleden hebben de verenigingen in de gemeente Gennep die beschikken over eigen accommodaties, evenals inwoners en bedrijven, via BsGW echter toch de WOZ-aanslag voor 2019 ontvangen. Bij verenigingen bestaat onduidelijkheid of de facturen van de BsGW betaald moeten worden. Het CDA was onaangenaam verrast dat verenigingen recent toch een WOZ- aanslag hebben ontvangen.

Vandaar dat zij daarover tijdens de laatste raadsvergadering vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders en verzocht heeft om extra informatieverstrekking richting de verenigingen.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de verenigingen de opgelegde WOZ-aanslagen allereerst zelf moeten betalen. Het betaalde bedrag wordt later gecompenseerd. Waarschijnlijk nog dit jaar. Het college moet de compensatieregeling voor teruggaaf van WOZ gelden namelijk nog uitwerken. Omdat verenigingen de WOZ-aanslag binnenkort al moeten betalen, hebben zij wat het CDA betreft ook dit jaar recht op financiële compensatie.

Daarnaast wenst het CDA dat de regeling niet alleen geldt voor sportverenigingen, maar voor alle verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie. Mocht de regeling daar niet in voorzien dan zal zij daar in de loop van dit jaar alsnog om verzoeken.

Het belangrijkste voor nu is echter dat de WOZ gelden zo snel mogelijk gecompenseerd worden aan de verenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.