30 november 2019

Gemeente werkt verder aan verkeersveiligheid

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het verbeteren van wegen in de gemeente Gennep. Zeker in het buitengebied. Met name achterstallig onderhoud is er weggewerkt. Inmiddels is ook de fietstunnel onder de Weverstraat gereed. Hetgeen de verkeersveiligheid voor fietsers aldaar ten goede zal komen.
Tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad van Gennep heeft het CDA verzocht om ook met een aantal andere verkeersonveilige situaties binnen de gemeente aan de slag te gaan. Daarbij is concreet de verkeerssituatie op de Ottersumseweg ter hoogte van Multimate genoemd. Tevens hebben de Christendemocraten verzocht om in overleg met de provincie Limburg veilige oversteekpunten te creëren op de St. Jansstraat in Ottersum en de Kleefseweg in Ven-Zelderheide. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers op de Niersweg in Gennep werd met de overige coalitiepartijen zelfs een motie ingediend die overgenomen werd door het college van burgemeester en wethouders. Fietsers op de Niersweg moeten regelmatig ‘concurreren’ met autoverkeer. Het college gaat in overleg met het Waterschap Limburg verkennen of er een fietspad op de Niersdijk aangelegd kan worden voor fietsverkeer in de richting van de Niersbrug.
Ook kwam opnieuw de verkeerssituatie op de Zwarteweg en omgeving aan de orde. Dat dossier zal binnenkort opnieuw terugkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.