15 augustus 2019

Gennep verder aan de slag met het opknappen van buurten en wijken

De gemeente Gennep gaat oude straten en wijken opknappen. Dat staat in het collegeprogramma. Middels een knelpunteninventarisatie gaat het college in beeld brengen in welke straten en wijken aangepakt moeten worden. Op basis daarvan kan ook een volgorde aangebracht worden over wanneer welke straat wordt aangepakt.

Een prettig openbaar gebied draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een woon-, werk- of recreatiegebied en is daarmee goed voor de leefbaarheid. De planontwikkeling rondom de Pottenhoek verkeert inmiddels in een vergevorderd stadium. Naar verwachting wordt nog dit jaar gestart met de uitvoering ervan. Daarnaast wordt in het najaar ook gestart met de herinrichting van de Prinses Margrietstraat en Roggestraat. In dit geval vormt vervanging van de riolering de aanleiding voor de gecombineerde herinrichting  van de openbare ruimte. Daarnaast worden het groen, de parkeervoorzieningen, de verlichting en het straatmeubilair aangepakt.

Het weer aantrekkelijk maken van straten, pleinen of buurten kan niet in alle gevallen wachten totdat de riolering aan vervanging toe is. De kwaliteit van de openbare ruimte in wijken en buurten kan ook eerder om concrete maatregelen vragen. 

Op initiatief van het CDA Gennep is tijdens de laatste raadsvergadering een unaniem door de raad gesteunde motie aangenomen waarmee het college van burgemeester en wethouders is verzocht om een knelpunteninventarisatie op basis van beeldkwaliteit te maken van straten, wijken en/of buurten in de gemeente Gennep.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.