03 juli 2020

Gennep-Zuid krijgt FreeRunPark uit Jo&Po project

Het project Jongeren en Politiek (Jo&Po) dat in april 2019 plaatsvond en waarbij derdejaars mavo-, havo- en vwo-leerlingen van het Elzendaalcollege een politiek vraagstuk behandelden en in samenwerking met lokale politici een raadsvergadering belegden, kent alsnog een succesvolle uitkomst. Op donderdag 4 juni kregen de, inmiddels geslaagde, vierdejaars mavoleerlingen bij het ophalen van hun cijferlijst onverwacht bezoek van wethouder Rob Peperzak en burgerraadslid Gérard Cloin. Zij kwamen persoonlijk vertellen dat de (tot op heden fictieve) realisatie van een FreeRunPark in Gennep-Zuid werkelijkheid wordt. Een bekroning op het vele werk. 

De leerlingen onderzochten in 2019 de locatiemogelijkheden voor het realiseren van een FreeRunPark in de buurt van de school. Met als doel dat zowel buurtbewoners als leerlingen van Elzendaalcollege Gennep hier gebruik van konden maken. Leerlingen gingen, in voorbereiding op de raadsvergadering, in groepen aan de slag voor de indeling van het park, de financiering en de haalbaarheid van een locatie.

Het proces verliep zoals verwacht tot de raadsvergadering. Deze kreeg een verrassende wending doordat een leerling achter de schermen contact had gelegd met Dichterbij. Zij stelden een stuk grond beschikbaar in de buurt van de school. Aan het einde van de projectweek besloten alle betrokken partijen dat dit de beste locatie was. Normaal gesproken zou het project hiermee ten einde gekomen zijn. Echter bleef het aanbod van Dichterbij zeer serieus. Samen met gemeente Gennep hebben zij dan ook alles in werking gesteld om dit project tot uitvoer te kunnen brengen.

De vakgroep lichamelijke opvoeding van het Elzendaalcollege en de afdeling Therapie en Dagbesteding van Dichterbij hebben hiervoor het afgelopen jaar een gedegen plan in elkaar gezet. Ook de wijkraad Gennep-Zuid is betrokken bij de plannen. Vanuit gemeente Gennep is inmiddels een financiering van € 52.500 beschikbaar gesteld. Geweldig dat dit door de grote inspanningen van alle partijen gerealiseerd kan worden. Het is de bedoeling dat komend schooljaar de leerlingen van het Elzendaalcollege, de bewoners van Dichterbij en de jeugd uit de wijk Gennep-Zuid gebruik kunnen maken van het FreeRunPark.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.