11 januari 2018

‘Het licht brand…’

In december 2017 is het beleidsplan openbare verlichting in de gemeenteraad van Gennep behandeld. Het motto van het verlichtingsplan is: ‘Donker waar het kan en verlichting waar het moet’. Tijdens de behandeling van het verlichtingsplan heeft het CDA in Gennep extra aandacht gevraagd voor de Kleefseweg tussen Ottersum en Ven-Zelderheide. Langs het fietspad brand in de nachtelijke uren geen verlichting. Vandaar dat dit voor de Dorpsraad in Ven-Zelderheide ook al enige tijd een punt van aandacht vormt. Ook in de donkere wintermaanden zijn er altijd mensen die met de fiets of brommer naar hun werk of school/stage moeten. Het is belangrijk dat de Kleefseweg als doorgaande route veilig is. Het laten branden van extra verlichting verhoogd de veiligheid ter plekke. Naar aanleiding van de vraag van het CDA heeft verantwoordelijk wethouder Welles nog eens specifiek naar deze situatie gekeken. De uitkomst daarvan is dat verlichting langs het fietspad van de Kleefseweg voortaan de hele nacht brand. De lichtvervuiling hiervan is nihil, omdat de armatuur de lichtbundel direct op het fietspad projecteert. De extra kosten voor het laten branden van deze verlichting bedragen ca. € 25,- per jaar. 

Enige tijd geleden heeft het CDA na signalen van inwoners uit Ottersum het initiatief genomen voor het aanbrengen van extra verlichting langs de Goorseweg, ter hoogte van het sportpark van de tennisvereniging en korfbalvereniniging in Ottersum. De route naar het sportpark bleek ook daar in de avonduren voor de veelal jeugdige sporters niet veilig. Inmiddels brand ook hier het licht.

Een tweetal voorbeelden van signalen van burgers over de openbare verlichting die door het CDA de afgelopen tijd zijn opgepakt en in het belang van vele burgers inmiddels zijn opgelost.

Samen kansen zien en ten uitvoer brengen dat is ons doel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.