09 april 2021

Hospice Gennep

CDA Gennep vindt het jammer dat de stichting Hospice de Orchidee, ondanks haar intensieve en gedegen voorbereidende werk, moet concluderen dat een haalbare en levensvatbare hospice in Gennep te veel onzekerheden biedt.
Het stichtingsbestuur heeft met een voorbereidingskrediet van € 25.000 vanuit de gemeente Gennep nauwkeurig uiteengezet wat de kostenstructuur is en hoe de inkomstenstromen lopen.
Daaruit blijkt dat het moeilijk is om de bezettingsgraad met de inkomsten vanuit het Rijk in overeenstemming te krijgen. Het budget wordt kortweg vastgesteld uit bezetting van voorgaande jaren. Dit geeft financieel een onzekere en risicovolle start. De gemeente vond de risico’s te groot.
Om zo’n goed initiatief beter opgestart te krijgen, zal er landelijk een ander financieringssysteem ontwikkeld moeten worden. Wij brengen dit via onze landelijke politieke kanalen onder de aandacht.

CDA Gennep dankt het stichtingsbestuur voor zijn inspanning.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.