06 januari 2018

In memoriam Jo Opsteegh

Donderdag 4 januari  bereikte ons het droeve bericht dat Jo Opsteegh, na een ernstige en al langer slepende ziekte op 73 jarige leeftijd is overleden.
Jo was gedurende meer dan 8 jaren fractievoorzitter en politiek leider van het CDA binnen onze gemeente.
Hij was een gedreven politicus die met veel toewijding en betrokkenheid zijn taak als volksvertegenwoordiger uit voerde.
Hij kende zijn dossiers en was op de hoogte van de politieke ins en outs binnen onze gemeente. Daarmee heeft hij menig dossier vlot weten te trekken.
Jo was een uitstekend debater die op basis van argumenten en onderbouwing de discussie aanging met het college en de andere partijen.
Zijn constructieve manier van politiek voeren werd alom gewaardeerd.
Altijd met oog voor de zaak en in het belang van Gennep en de regio.  

Vier jaar geleden heeft Jo afscheid genomen van de actieve politiek maar als klankbord bleef hij een belangrijke rol vervullen binnen het CDA, tot het laatst toe.

In Jo verliest onze gemeente een markant persoon, en wij als CDA een mens die met een heel eigen mening binnen het CDA een persoonlijke stempel op de plaatselijke politiek heeft gedrukt.

Wij zijn als CDA Gennep Jo dan ook veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

Wij wensen zijn echtgenote, Francien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies van Jo.

CDA afdeling Gennep

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.