19 december 2019

Inbreng uitbreiding binnensportaccommodaties

Het college is voortvarend aan de slag gegaan met sport en verenigingen. Over de volle breedte wordt er veel werk verzet. Naast de WOZ compensatie voor sportverenigingen is er een sportakkoord, en heeft er recent een succesvol sportgala plaatsgevonden. Bovendien wordt er nog gewerkt aan topsportbeleid.

Wij zijn verheugd over deze ontwikkelingen. Het toont de daadkracht van het huidige college. Verenigingen en sport zijn speerpunten in het beleid van het CDA. Wij zijn derhalve bijzonder opgetogen over het voorstel om te kiezen voor een semi-permanente sporthal. Ook dit voorstel is in samenspraak tot stand gekomen. Er is in de ontwerpfase veel gesproken met de gebruikers, de sportverenigingen. Een uitermate positieve ontwikkeling.

Het plan voor een semi-permanente sporthal vinden wij een verstandige en doordachte keuze gelet op de onzekerheden m.b.t. demografie. Tegelijkertijd zorgt het voor flexibiliteit voor gemeente en gebruikers.  Wij zijn met het CDA Gennep op werkbezoek geweest op Papendal in Arnhem. Op dit topsportcentrum staan meerdere semi-permanente sporthallen, waar wij erg enthousiast over zijn geworden. Met als grote voordeel de snelle realisatie, waarmee wij ons huidige tekort aan sporthalcapaciteit op zo kort mogelijke termijn aan kunnen pakken.

Graag willen wij de ingezette strategie en visie verder uitbreiden. De semi-permanente sporthal komt er voor de duur van 10 jaar. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in groot onderhoud van de bestaande sporthal en het zwembad van Pica Mare.

We hopen dat de realisatie van de semi-permanente sporthal snel gerealiseerd wordt om een einde te maken aan de beperkte zaalcapaciteit.

Daarnaast verzoeken we om als gemeente met de verenigingen in gesprek te blijven inzake de definitieve invulling van de semi-permanente hal, zoals o.a. de zaalgrootte.  Tevens roepen wij de verenigingen op om gezamenlijk te kijken of gekomen kan worden tot een beheersmodel inzake de exploitatie van Pica Mare.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.