01 februari 2018

'Kansen zien' bijeenkomst in Heijen levert nieuwe punten op

Afgelopen woensdag heeft het CDA Gennep haar tweede 'Kansen zien' bijeenkomst gehouden in Heijen. Tijdens deze avond heeft het CDA alvast een aantal punten uit het verkiezingsprogramma die zij voor de kern Heijen in petto heeft kenbaar gemaakt.
Allereerst hoopt het CDA dat er zo spoedig mogelijk begonnen kan worden met de bouw van woningen aan de Hoofdstraat. Nu het bestemmingsplan afgelopen maandag door de gemeenteraad is vastgesteld is er na lange tijd weer een belangrijke stap gezet, Woningbouw is ook voor Heijen belangrijk om jeugd te blijven binden aan de kern. Het CDA pleit hier al lange tijd voor.
Verder pleit het CDA voor een nieuwe ontsluiting van het Hoogveld op de Hoofdstraat ter hoogte van de Groote Heeze, nabij Intos. Dit in combinatie met de uitbreiding van de haven. Door het creëren van een nieuwe ontsluiting van het haventerrein kan de onoverzichtelijke kruising Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat in de huidige vorm verdwijnen. Tevens dient de gevaarlijke fietsoversteekplaats ter hoogte van ForFarmers en Intos aangepakt te worden. Hetzelfde geldt voor de oversteek van de N271 ter hoogte Lankerseweg-Schaafsebosweg. 
Ook zijn er nog een aantal punten door de aanwezigen aangedragen, zoals de zorgen over de toename van het sluipverkeer in het buitengebied van Heijen. Evenals het vrachtwagenverbod op de Hoofdstraat (in kern). Nu dit opgenomen is in diverse navigatiesystemen komt het vrachtverkeer soms via ongebruikelijke wegen Heijen binnen. Dit is een aandachtspunt om overlast in de kern Heijen te voorkomen.
Ook het verenigingsleven en accommodaties van verenigingen zijn aan de orde gekomen. Met name de vernatting van het voetbalveld vraagt om aandacht. Wat is verder nodig om het verenigingsleven ook voor de toekomst te laten blijven bloeien? Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing? Hoe zit het met het subsidie- en handhavingsbeleid voor verenigingen?
Kortom: wederom een mooi 'boodschappenlijst' dat het CDA in Heijen heeft opgehaald. Het CDA gaat in goed samenspel met inwoners op zoek naar oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.