16 maart 2018

'Kansen zien' bijeenkomst Milsbeek: Nog voldoende werk aan de winkel

Op 6 maart jl. vond de 'Kansen zien' bijeenkomst in Milsbeek plaats. Natuurlijk kwam de discussie over de verkeersveiligheid op de Zwarteweg aan de orde. Het CDA is teleurgesteld in het feit dat de huidige coalitie, na het afketsen van de rondweg om Milsbeek, geen maatregelen heeft genomen ter vermindering van de overlast, door met name het vele vrachtverkeer, op de Zwarteweg. Dit is wel toegezegd. De mensen aldaar maken zich terecht nog steeds grote zorgen over de veiligheid. De weg is te smal en voor kinderen op de fiets erg gevaarlijk. Partijen zijn bereid om over concrete maatregelen opnieuw met elkaar in overleg te treden in het belang van de leefbaarheid in Milsbeek.

Daarnaast werd er ook aandacht gevraagd voor de oversteekplaats Kerkstraat - Sprokkelveld. Deze is niet veilig volgens aanwezige bewoners. Het terugplaatsen van stoplichten verdient de voorkeur. Een suggestie die voorgelegd moet worden aan de provincie als wegbeheerder.

Uiteraard werd er ook aandacht gevraagd voor woningbouw. Ook het splitsen van woningen, zoals boerderijen. Zeker om (cultuur)historische panden te behouden is het CDA daar groot voorstander van. De suggestie om op het voormalige Steenfabriek terrein onder andere woningen te bouwen werd opnieuw geopperd. Ook eerder is deze suggestie het CDA aangereikt.

Aanwezigen zien verder de noodzaak om als verenigingen de komende jaren nog meer met elkaar te gaan samenwerken. Zowel jong als oud. Samen kun je grotere, aantrekkelijkere activiteiten organiseren. Daarmee trek je mensen aan. En samen maakt sterk.

Tot slot kwam ook de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van de gemeente aan de orde. Mensen aan de balie van het gemeentehuis worden blijkbaar nog steeds huiswaarts gestuurd, als zij geen afspraak gemaakt hebben. Dat betreurt het CDA, want dit is niet zoals afgesproken met het college. Verder bespeuren aanwezigen ten aanzien van initiatieven nog vaak een 'nee-houding'. Dat moet anders. Het CDA staat voor een 'ja, mits' houding. Dit vergt om een andere grondhouding en cultuur.

Naast lijsttrekker Jacques van Bergen hebben de Milsbeekse CDA kandidaten, Ronnie Rutten, Rob Peperzak, Elie Cobussen en Riny Emons hun speerpunten voor de komende jaren kunnen toelichten.

Het CDA kijkt terug op weer een geslaagde 'Kansen zien' avond. Het CDA heeft weer de nodige input gekregen om mee aan de slag te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.