02 oktober 2021

Kom gerust naar Gennep

Een van de ambities uit het coalitieakkoord is dat we een bruisende gemeente willen zijn. Er moet iets te doen en te beleven zijn. 

Als ik de afgelopen zaterdagen door het centrum van Gennep fiets of rijd dan zie ik dat er volop sprake is van reuring. Het is gezellig druk. Er lopen volop mensen in het centrum en de terrassen zitten lekker vol. Dat is mooi om te zien.

In de aanpak van de winkelleegstand zijn er de afgelopen tijd flinke stappen gezet. De centrummanager heeft daarin samen met (lokale) ondernemers een belangrijke rol vervuld. Als netwerker verbindt hij partijen aan elkaar en zoekt naar mogelijkheden. De gemeente faciliteert. Veel leegstaande panden zijn of worden opnieuw ingevuld. Ook worden voormalige winkelpanden omgevormd naar een andere functie, bijv. woningen. Ook dat is een goede zaak, want de behoefte aan woningen is nog altijd erg groot.  Dit traject gaat de komende tijd verder. Er staan nog tal van ontwikkelingen in het centrum op stapel die er toe bijdragen dat ons centrum aantrekkelijk en levendig blijft. 

Daarnaast wordt het centrum sinds enige tijd ook opgefleurd door prachtige bloembakken van onze lokale ondernemers. Wat nog rest is de aanpak van de rotonde aan de Brabantweg, nabij het busstation. Deze vormt helaas nog altijd niet het voor mij gewenste visitekaartje. De wethouder heeft aangegeven dat indien er voor eind september (2021) geen ondernemer wordt gevonden voor de inrichting van deze rotonde, dat deze dan opnieuw wordt aangeplant door de gemeente Gennep zelf. Ik zal blij zijn als ook dat zover is, maar zeg nu alvast ‘Kom gerust naar Gennep’, het is de moeite waard. Door de ANWB zelfs verkozen tot een van de 50 mooiste vestingsteden van Nederland.

Twan Reintjes, Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.