20 juni 2018

Mens staat centraal bij werkbezoek CDA Tweede Kamerlid Peters aan Intos

Maandag 11 juni heeft CDA Tweede Kamerlid René Peters uit Oss samen met de Genneps CDA afdeling een werkbezoek gebracht aan Intos in Heijen. De CDA-ers hebben zich bij Intos laten informeren over zaken waar dit bijzondere werkbedrijf op dit moment zoal tegenaan loopt.
Van de mensen die werkzaam zijn bij Intos is 50% namelijk verstandelijk beperkt. Dat is fors meer dan gemiddeld in Nederland. Dit vindt haar oorsprong bij het instellingsverleden van Gennep.
Sinds kort zijn gemeenten ook zelf verantwoordelijk voor mensen die zogenaamd beschut werken op aangepaste werkplekken waar meer begeleiding is. Verder zijn er kortingen vanuit het Rijk doorgevoerd die grote gevolgen hebben voor deze bedrijven en de gemeenten die daar mede verantwoordelijk voor zijn. Zo ook in Gennep, waar de gemeente ook financieel verantwoordelijk is voor Intos.
Intos heeft als doel zich te ontwikkelen naar een arbeidsontwikkelbedrijf en om zoveel mogelijk mensen naar passend werk te begeleiden, waarbij het sociale aspect voorop staat. Zij wensen graag met de gemeente Gennep op een integrale wijze als arbeidsontwikkelbedrijf een overeenkomst aan te gaan voor een aantal jaren en niet slechts een maatwerkvoorziening te zijn voor de gemeente.

De aanwezige CDA-ers hebben aangegeven dat er in gezamenlijkheid gezocht zal moeten worden naar een oplossing voor de positie en problemen van Intos. Uitgangspunt hierbij is dat de mens centraal staat. Daarvoor vervult Intos van oudsher namelijk een belangrijke functie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.